Energex sai toetust

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames ostetakse põhivara ja toetatakse uute töökohtade loomist, mis võimaldab Energexil pakkuda väga kõrgel tasemel teenust Eestis ja laiendada tegevust välisturgudel. Eesmärk: Projekti eesmärk on kahe projektiinseneri täiskoormusega tööle võtmine ning energia­ ja ressursiauditite teostamiseks põhivara ostmine. Tulemus: Projekti tulemusel on Energexil võimalik võtta ette rohkem töid ning tänu mõõteseadmete ja tarkvara[…]