Toetusmeetmete infokiri

Meie kliendid on 15. juunil avatud ressursitõhususe toetuse taotlusvoorust saanud ca 2 milj. € investeeringutoetust ning ca 1,2 milj. € toetuse väärtuses taotlusi on veel menetluses. Ressursitõhususe toetusvoor on endiselt avatud ning seega on veel võimalus taotleda toetust ressursisäästu tagavate investeeringute elluviimiseks. Avanenud on ka uus rakendusuuringute toetusvoor eelarvega 23 milj. €, millest on võimalik[…]

Toetusmeede – Tootearenduse toetus

Toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, et töötada välja uusi või oluliselt muudetud konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid. Eelarve: 17 M€ (jääk 14,8 M€)Toetuse suurus: 20 000 – 500 000 € Periood: kuni 36 kuud, kuid võib pikendada veel 6 kuu võrra Loe lähemalt (link) Abikõlblikud kulud: • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad[…]