Toetusmeede – Tootearenduse toetus

Toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, et töötada välja uusi või oluliselt muudetud konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid.

Eelarve: 17 M€ (jääk 14,8 M€)
Toetuse suurus: 20 000 – 500 000 €
Periood: kuni 36 kuud, kuid võib pikendada veel 6 kuu võrra
Loe lähemalt (link)

Abikõlblikud kulud:

• töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
• vahendite ja seadmete kulud nende kasutusajal projektis;
• taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
• materjali ja tarvikute kulud.

Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on:

75% COVID-19 mõjutatud ettevõttele
45% väikeettevõttele
35% keskmise suurusega ettevõttele
25% suurettevõttele

Tootearenduse toetuse tulemused:
1. erasektori TA tegevuse kulutuste osakaalu, mida arvestatakse protsendina sisemajanduse kogutoodangust, suurendamine:
2. müügitulu suurendamine uutest või oluliselt muudatud toodetest või teenustest.

Pakkumised:
Tuleb küsida vähemalt kolm hinnapakkumist, mille maksumus ilma käibemksuta on vähemalt 20 000 € (summat hiljuti tõsteti).

Piirangud:
Kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata kogunende kasutusea vältel, on seadmete kasutamise kulu arvestuse aluseks:
1. toetuse saaja siseeeskirjas sätestatud amortisatsiooniarvestus;
2. rendileandjaga kokkulepitud rendisumma, mis vastab projekti kestusele.

Voor on avatud! Küsi meilt pakkumist, kui soovid tootearenduse toetust taotleda! Oleme abiks investeerimisprojektide teostamisel ideest järeltegevusteni!

Meie konkurentsieelis

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

• tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
• vähendab kliendi enda tööd;
• lühendab kuluvat aega;
• suurendab toetuse saamise tõenäosust!

Loe lähemalt meie kohta ja võta meiega ühendust siin.

Koostame järgmised taotluse osad:

 • tegevuskava ja eelarve EASi vormil;
 • kogu ettevõtte tegevuse järgmiste aastate finantsprognoos vastavalt EASi juhendile;
 • finantsanalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti riskianalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti detailne seireplaan;
 • projekti näitajad, mõõtühikud, algväärtused ja sihtväärtused;
 • projekti tegevuskava;
 • projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;
 • projekti kulu-tulu analüüs;
 • projekti tegevuste eelarve;
 • projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;
 • projekti eelarve põhjendus;
 • projekti ekspordipotentsiaali analüüs;
 • projekti toote turustamise ja ekspordiplaan;
 • projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;
 • ettevõtte suuruse klassifitseerimine juhendi järgi.