Soojusmajanduse arengukava

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab soojusmajanduse arengukava koostamiseks 90% ja kuni 5000 EUR ulatuses toetust.

Energex Energy Experts OÜ on koostanud mitmeid erinevaid kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavasid.

Energexi koostatud omavalitsuste soojusmajanduse arengukavad vastavad majandus- ja taristuministri 05.05.2015 vastu võetud määrusele
„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“.

Arengukava sisu tehnilise osa kinnitab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener.

Hinnapakkumise saamiseks võtta meiega ühendust aadressil info@energex.ee

Energexi koostatud soojusmajanduse arengukavad:

Suuremõisa küla
Kallaste linn
Aakre küla
Tamsalu linn
Krootuse küla
Ilmatsalu alevik
Märja alevik
Kiikla küla
Mäetaguse alevik
Luua küla
Kaarepere küla
Palamuse alevik
Kaerepere alevik
Mustvee linn
Väätsa alevik
Jõesuu küla
Voore küla
Kääpa küla
Tilsi küla
Kiili alevik
Puurmani alevik
Kääpa küla
Selja küla
Voore küla
Tori alevik