Omavalitsuste toetuste infokiri

Energex Energy Experts on tänaseks koostanud omavalitsustele 17 soojus-majanduse arengukava ja Ida-Viru maakonna CO2 kasutamise arengustrateegia 2021-2030+, oleme edukalt taotlenud erinevatele klientidele rohkem kui 22 miljoni euro väärtuses erinevaid riiklikke toetusi, teostamas 4 omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamise projektijuhtimist. Lisaks oleme teostanud erinevaid insenertehnilisi analüüse ning muid uuringuid.

26.02.2021 avati taotlusvoor kliima- ja energiakavade koostamiseks, mille abil seatakse kohalikul tasandlil kliima- ja energiaeesmärgid. Kava alusel on tulevikus võimalik kavas seatud eesmärkide saavutamiseks Euroopa Liidu toetusi taotleda. Lisaks on hetkel avatud toetusmeetmed jäätmete ringlussevõtuks ning ettevalmistamiseks, kohalike omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja soojusmajanduse arengukavade koostamiseks.

Leo Rummel

Juhtiv ekspert ja tegevjuht

TOETUSMEETMED KOHALIKELE OMAVALITSUSTELE

KLIIMA- JA ENERGIAKAVAD

Avatud kuni 26.04.2021
Eelarve 400 000 €
Toetuse suurus 5000 kuni 50 000 €
Toetuse määr kuni 90%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: kohaliku omavalitsuse, piirkonna või maakonna kliima- ja energiakava koostamist või arengudokumentidesse kliima- ja energiavaldkondade lisamist.

Toetus võimaldab kohalikul tasandil lahti mõtestada ja seada kliima- ja energiaeesmärke ning toetab nende saavutamist.

Koostame arengukavasid ja aitame taotleda toetusi!

HOONETE ENERGIATÕHUSAKS MUUTMINE

Avatud kuni 5.04.2021
Eelarve 10 000 000 €
Toetuse määr kuni 70%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamist ja taastuvenergia kasutuselevõtmist. Sealhulgas on abikõlbulikud energiasäästueksperdi kaasamise kulud.

Koostame nõutud energiaauditeid ja aitame taotleda toetust!

SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVAD

Jooksvalt avatud
Eelarve 500 000 €
Toetuse suurus kuni 5000 €
Toetuse määr kuni 90%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse:
soojusmajanduse arengukava koostamist ja kaasajastamist.

JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT JA ETTEVALMISTAMINE

Avatud kuni 31.03.2021
Eelarve 3 milj. €
Toetus 200 001 kuni 1 500 000 €
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: Eestis tekkivate biolagunevate jäätmete ringlussevõttu ning selle ettevalmistamisega seotud tegevusi.

Toetusega tuleb jäätmete ringlussevõtu lahendus rajada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Ida-Viru- või Võrumaale. Jäätmed võivad tekkida ka teistes maakondades.

Aitame taotleda toetust ning teostada projektijuhtimist.

MEIST Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele ning aitab ettevõtteid toetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Meil on üle saja era- ja avaliku sektori kliendi.