Annetused 2021

Sellel aastal annetasime me samadele heategevuorganisatsioonidele kellele eelmiselgi aastal. Me julgustame ka teisi toetama neid, kes seda vajavad. Tänu meie klientidele oli meil võimalus 2021. aastal toetada 12 erinevat heategevuslikku organisatsiooni. Aitäh igapäevase raske töö ja toetuse eest Eesti elanike elu paremaks muutmisel! Me toetasime järgnevaid heategevusorganisatsioone:SOS Lasteküla Eesti Ühing SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond SA[…]

Digitaliseerimise teekaart

Alates 2021. aasta 15. veebruarist saavad ettevõtted taotleda EAS-i digitaliseerimise teekaardi toetust. Kui varasemalt pakkus EAS-i digidiagnostika toetust ainult tööstusettevõtetele, siis uus toetus on selle edasiarendus. Lisaks tööstusele saavad nüüd oma protsessidest põhjaliku ülevaate ka näiteks erinevad teenusettevõtted, turismisektori ettevõtted, logistikaettevõtted ja paljud teised, kel vajadus hinnata oma ettevõtte digitaliseeritust ja leida selleks uusi lahendusi.[…]

Arendusosak

Toetuse eesmärgiks on tööstuste digitaliseerimis- ja automatiseerimisalase teadlikkuse kasvatamine. Toetuse suurus kuni: 35 000 € Toetuse osakaal: 70% Periood: kuni 18 kuud Kellele toetust antakse? Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja). Meie konkurentsieelis Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis: tagab sisulise arusaamise projektist,[…]

Ida-Viru toetus

Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Energexi laia kogemusega meeskond koostab toetusprojekti, suhtleb Riigi Tugiteenuste Keskusega ning aitab projekti ellu viia. Viime läbi tasuta konsultatsiooni, et hinnata, kas Teie ettevõte saab meetmest toetust. Toetus: 90 000 – 990 000 € Toetuse maksimaalne määr: suurettevõtjal: 25% keskmise suurusega ettevõtjal: 35% väikeettevõtjal: 45%[…]