Annetused 2023

Igal aastal annetab Energex vähemalt 1% oma kasumist heategevusele. Tänu meie klientidele oli meil võimalus 2023. aastal toetada 17 heategevuslikku organisatsiooni: Annetuste kogusumma 2023. aastal oli 3620 €. See tähendab, et alates 2016. aastast on Energex heategevusele annetanud kokku 20 726 €. Energexi pere soovib tänada kõiki inimesi, kes töötavad või on vabatahtlikud heategevusorganisatsioonides! Kutsume[…]

Annetused 2022

Iga aasta annetab Energex 1% oma kasumist heategevusele. Tänu meie klientidele oli meil võimalus 2022. aastal toetada 13 erinevat heategevuslikku organisatsiooni: Annetuste kogusumma 2022. aastal oli 1240 €. See tähendab, et alates 2016. aastast on Energex heategevusele annetanud kokku 17 106 €. Terve Energexi tiim soovib jõudu, jaksu ja tarkust kõigile, kes töötavad heategevusorganisatsioonides!

Annetused 2021

Sellel aastal annetasime me samadele heategevuorganisatsioonidele kellele eelmiselgi aastal. Me julgustame ka teisi toetama neid, kes seda vajavad. Tänu meie klientidele oli meil võimalus 2021. aastal toetada 12 erinevat heategevuslikku organisatsiooni. Aitäh igapäevase raske töö ja toetuse eest Eesti elanike elu paremaks muutmisel! Me toetasime järgnevaid heategevusorganisatsioone:SOS Lasteküla Eesti Ühing SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond SA[…]

Digitaliseerimise teekaart

Alates 2021. aasta 15. veebruarist saavad ettevõtted taotleda EAS-i digitaliseerimise teekaardi toetust. Kui varasemalt pakkus EAS-i digidiagnostika toetust ainult tööstusettevõtetele, siis uus toetus on selle edasiarendus. Lisaks tööstusele saavad nüüd oma protsessidest põhjaliku ülevaate ka näiteks erinevad teenusettevõtted, turismisektori ettevõtted, logistikaettevõtted ja paljud teised, kel vajadus hinnata oma ettevõtte digitaliseeritust ja leida selleks uusi lahendusi.[…]

Arendusosak

Toetuse eesmärgiks on tööstuste digitaliseerimis- ja automatiseerimisalase teadlikkuse kasvatamine. Toetuse suurus kuni: 35 000 € Toetuse osakaal: 70% Periood: kuni 18 kuud Kellele toetust antakse? Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja). Meie konkurentsieelis Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis: tagab sisulise arusaamise projektist,[…]

Ida-Viru toetus

Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Energexi laia kogemusega meeskond koostab toetusprojekti, suhtleb Riigi Tugiteenuste Keskusega ning aitab projekti ellu viia. Viime läbi tasuta konsultatsiooni, et hinnata, kas Teie ettevõte saab meetmest toetust. Toetus: 90 000 – 990 000 € Toetuse maksimaalne määr: suurettevõtjal: 25% keskmise suurusega ettevõtjal: 35% väikeettevõtjal: 45%[…]

Omavalitsuste toetuste infokiri

Energex Energy Experts on tänaseks koostanud omavalitsustele 17 soojus-majanduse arengukava ja Ida-Viru maakonna CO2 kasutamise arengustrateegia 2021-2030+, oleme edukalt taotlenud erinevatele klientidele rohkem kui 22 miljoni euro väärtuses erinevaid riiklikke toetusi, teostamas 4 omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamise projektijuhtimist. Lisaks oleme teostanud erinevaid insenertehnilisi analüüse ning muid uuringuid. 26.02.2021 avati taotlusvoor kliima- ja energiakavade koostamiseks, mille abil[…]

Tööstuste toetusmeetmete infokiri

Veebruaris avas EAS digitaliseerimise teekaardi toetuse, kust on ettevõttetel võimalik taotleda kuni 15 000 € toetust. Tegu on uuendatud kujul digidiagnostika toetusega. Energex on koostanud digidiagnostika 7-le ettevõttele, kellest 4 puhul oleme olnud abiks ka digitoetuse taotlemisel ja toetatud investeeringute elluviimisel. Uue toetuse abil meie poolt koostatav teekaart on plaan ettevõtte digitaliseerimiseks. Teekaardi koostamisel analüüsitakse võimalusi rakendada[…]

Annetused 2020

Eelmisel aastal annetasime 1% oma tulust heategevusele. Julgustame ka teisi toetama neid, kes seda vajavad. Tänu oma klientidele saime 2020. aastal toetada 11 heategevusorganisatsiooni. Täname teid igapäevase raske töö ja panuse eest eestlaste elu paremaks muutmisel. Toetasime järgmiseid heategevusorganisatsioone: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Varjupaikade MTÜ,[…]