Digidiagnostika

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise audit ehk digidiagnostika on EAS-i poolt 70% (üle 5 miljoni euro suuruse käibe korral kuni 15 000 €) ulatuses toetatav uuring (auditite toetusteks jagatakse 2,3 miljonit eurot). See teeb kindlaks probleemkohad ja pudelikaelad tööstusettevõttes ning töötab välja antud ettevõttele sobivad tootmise digitaalsete juhtimissüsteemide lähteülesanded. Nende alusel saab ettevõte tootmistarkvara pakkujatelt need tellida. Audit pakub võetud pakkumiste baasil välja konkreetselt antud ettevõttesse sobivad ning majanduslikult mõistlikud robotiseerimise ja automatiseerimise meetmed. Auditi viib läbi tippmeeskond, kellel on tugev tööstuse- ja tootmise ning sarnaste projektide läbiviimise kogemus. Energex on koos partneritega sellise meeskonna kokku pannud.

Digidiagnostikale toetuse saamiseks piisab, kui ettevõte valib ise talle sobiva töö läbiviija ning esitab EAS-ile tema hinnapakkumise ning meeskonna referentsid. Valminud aruande üle kontrollimise kompetentse eksperdi poolt korraldab EAS.

2020. jaanuaris avatakse tööstuste digitaliseerimise meede toetusega kuni 50% ja kuni 700 000 € (toetusteks jagatakse 14 miljonit eurot).

Loe lähemalt: https://www.eas.ee/teenus/digidiagnostika/

Toetustest: https://www.envir.ee/sites/default/files/eas_digitoetused_ja_greenict.pdf