DNSH ehk ei kahjusta oluliselt analüüs

Ettevõtete rohepöörde tarbeks toetatakse investeeringuid, mis panustavad Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidesse ja avaldavad olulist positiivset keskkonnamõju. „Ei kahjusta oluliselt“ (inglise keeles Do No Significant Harm – DNSH) mõjuhindamisega tuvastatakse investeeringu panus:

  • kliimamuutuste leevendamisse;
  • kliimamuutustega kohanemisse;
  • vee ja mereressursside kestliku kasutamise ja kaitsesse;
  • üleminek ringmajandusele;
  • saastuse vältimisse ja tõrjesse;
  • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitsesse ja taastamisse.

Investeeringu tegevus võib panustada ka ainult ühte keskkonnaeesmärki, kuid eesmärgi saavutamine ei tohi tulla teiste eesmärkide arvelt ehk tegevus ei tohi kahjustada teisi keskkonnaeesmärkide saavutamist. Ühtlasi tuleb arvestada, et investeeringuga kaasnevat mõju ei hinnata ainult investeeringu tegevuse osas vaid kogu ettevõtte tegevuse absoluutse mõju osas.

Energex Energy Experts on koostanud juba 18 “Ei kahjusta oluliselt” mõjuhindamist taaste- ja vastupidavuskava “Ettevõtete rohepöörde” ressursitõhusate lahenduste kasutuselevõtu investeeringute tarbeks. DNSH kohta leiab rohkem infot siit ja siit.

Kui soovite DNSH ehk “ei kahjusta oluliselt” analüüsi, siis võtke meiega ühendust helistades või kirjutades aadressile info[at]energex.ee.