ESG

Analüüsime kohalike ettevõtete tegevust, keskendudes nende keskkonnaalasele mõjule ja jätkusuutlikkusele ning uurime investeeringute sotsiaalset ja juhtimisalast mõju, aidates neil paremini kohaneda muutuvate kliimatingimustega. Lisaks soodustame strateegiate arendamist, mis suurendavad ettevõtete sotsiaalset vastutust ja positiivset mõju kogukonnale, tagades seeläbi nende tegevuste laiemat kasu kõigile huvigruppidele.

Võta ühendust

Teenuse kirjeldus

Mis on ESG?

Mis on ESG?

ESG (inglise keeles Environmental, Social and Governance) on ettevõtte või organisatsiooni terviklik strateegia, mis hõlmab nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka juhtimisstandardeid. ESG kaudu juhitakse ettevõtte ja selle tegevuse mõju keskkonnale, inimestele ja majandusele.

ESG strateegia hõlmab järgnevaid alateemasid:

  • keskkond: kliimamuutus, reostus, vee- ja mereressursid, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, ressursikasutus ja ringmajandus
  • sotsiaalne: oma töötajaskonna töötingimused, võrdne kohtlemine ja muud töötamisega seotud õigused, töötajad väärtusahelas, mõjutatud kogukonnad, tarbijad ja lõppkasutajad
  • juhtimine: tööõigus, vastutustundlik tarneahela haldamine, ettevõtte kultuur ja eetika, korruptsiooni haldamine

Miks on vaja ESG-d?

Miks on vaja ESG-d?

ESG infot avalikustatakse juba paljudes riikides ning Euroopa Liidu uute nõuetega muutub see kohustuslikuks ka üle 250 töötajaga Eesti ettevõtetele. Samal ajal peavad ESG infot, sealhulgas kestlike investeeringute kohta, avalikustama ka pangad ning kõik suuremad ettevõtted, mistõttu võib tekkida vajadus ka väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel ESG teavet avalikustada, et saada osa rahastustest ning riigi toetustest.

Mida meie pakume?

Mida meie pakume?

Pakume abi ettevõtte ESG strateegia loomiseks. Analüüsime lokaalset energiatarbimist ja jalajälge, uurime investeeringute keskkonnamõju ning aitame kohanduda muutuvate kliimatingimustega, keskendudes jätkusuutlikkusele. Sealhulgas aitame järgmiste teemadega:

  • hetkeolukorra kaardistamine;
  • mõõdikute väljaarendamine;
  • huvigruppide kaardistamine ja kaasamine;
  • CO2 jalajälje arvutamine;
  • ressursitõhususe ning paremate praktikate tuvastamine;
  • riskianalüüsid;
  • tegevuste planeerimine ja teekaardi loomine.

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Vaata veel

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.