Energia- ja ressursiaudit

Energia- ja ressursiauditiga võimaldame tööstusettevõtetel taotleda kuni 1 miljoni euro suuruseid toetusi energiasäästu ja ressursikasutuse optimeerimiseks.

Võta ühendust
+150

ressursitõhususe projekti

4x

rohkem ressursisäästu kui algselt planeeritud

0.9 a

projektide tasuvusaeg toetusega

Teenuse kirjeldus

Mis on energia-ja ressursiaudit?

Mis on energia-ja ressursiaudit?

Auditi peamine eesmärk on tuvastada tööstuse energia- ja ressursikasutusega seotud murekohad ja probleemid. Ressursiauditiga kaardistatakse olemasolev olukord ning kliendile pakutakse välja võimalikud lahendused ja investeeringud koos majanduslike arvutustega. Lõpptulemusena tekib selge ülevaade, kus, millal ja millised investeeringuid tuleks ette võtta.

Milline on ressursiauditi protsess?

Milline on ressursiauditi protsess?
  • ressursside- ja energiakasutuse infopäringu saatmine ettevõttele ning esmase info analüüs;
  • kohtumine kliendiga, kus vaadatakse üle ettevõtte tootmisprotsess;
  • koostöös kliendiga võimalike arendustegevuste kaardistamine;
  • andmete analüüs, meetmete ja projekti koostamine.

Toetus auditi koostamiseks

Toetus auditi koostamiseks

Ressursiauditis koostamiseks on olemas Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu taotletav toetus.

Toetuse suurus:

  • ülevaatliku auditi tegemiseks on 4265,70 eurot;
  • väikeettevõtte detailse auditi tegemiseks on 7045,60 eurot;
  • keskmise suurusega ja suurettevõtte detailse auditi tegemiseks on 8675,20 eurot.

Loe lähemalt: Ressursiauditite toetus.

Toetus investeeringute elluviimiseks

Toetus investeeringute elluviimiseks

Ressursiauditis välja toodud tegevuste elluviimiseks on võimalik taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Toetuste täpsed tingimused sõltuvad avatud toetusvoorudest. Lisaks on nõutud ka projektile “ei kahjusta oluliselt” hinnangu koostamine.

Toetust saab näiteks:

  • seadmete soetamiseks või väljavahetamiseks uuenduslike ja ressursisäästlikemate vastu;
  • seadmete soetamiseks, et kasutada oma tootmisjääke ja vähendada esmase ning suurendada teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • ressurssi säästva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse kasutuselevõtuks.

Loe lähemalt: Ressursitõhususe toetus.

 

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Vaata veel

Too oma projekt meile

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähklied purema