Suurettevõtte energiaaudit

Suurettevõtte energiaaudit on audiitortiimi poolt koostatav dokument, mis võtab kokku ettevõtte energiakasutuse, annab hinnangu protsesside ja taristu olukorrale ning pakub välja stsenaariumid olukorra parendamiseks. Suurettevõtte energiaauditi koostamine on kohustuslik, kui ettevõtte töötajate arv ületab 250 või kui ettevõtte bilansimaht ületab 43 miljonit ja käive 50 miljonit eurot.

Energexi meeskonnas on 15 erineva valdkonna eksperti, nii saame pakkuda paindlikku ja täisväärtuslikku teenust – meie kliendid ulatuvad avalikust sektorist suurtööstusteni. Proovime endast alati anda rohkem, kui nõutud ning võtame hea meelega ette ka keerulisi probleeme. Pingutame selle nimel, et Eesti ettevõtted oleks jätkusuutlikud, efektiivsed ning kasutaks parimaid teadmisi energiakokkuhoiu saavutamiseks.

 Kes peavad auditi tellima?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostab regulaarselt nimekirja neile teadaolevatest suurettevõtetest, kuid sinna mitte kuulumine ei vabasta ettevõtet auditikohustusest, kui ta täidab kriteeriumid. Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib suurettevõtetel energiaauditi olemasolu. Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud Energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS) peavad suurettevõtted, mis on esitanud tähtajaks lihtsustatud energiaauditi aruande, 2019. aasta 5. detsembriks ja seejärel iga 4 aasta tagant tellima konsultatsioonifirmalt ettevõtte energiaauditi, mis vastab majandus- ja taristuministri 22.12.2016 nr 76 määrusele Energiaauditi miinimumnõuded. Tööstusettevõtte puhul kinnitab energiaauditi tase 8 energiatõhususe spetsialist. Suurettevõte on ettevõte, mille kontsernis (sh rahvusvaheliselt) on rohkem kui 250 töötajat ning lisaks ettevõte, mille käive on üle 50 miljoni euro ja bilansimaht üle 43 miljoni euro. Rahvusvaheliste suurkontsernide energiaauditite puhul auditeeritakse ainult Eesis asuvaid üksuseid.

Loe lähemalt nõude kohta: https://www.mkm.ee/et/energiasaast/

Kes saab auditit teostada?

Auditi peab allkirjastama energiatõhususe spetsialist, tase 7, aga kui ettevõtte summaarne soojuslik installeeritud võimsus ületab 1MW või aastane summaarne energiatarve ületab 5000 MWh, peab auditi allkirjastama volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8. Energex Energy Experts OÜ juhtaudiitor, Leo Rummel, on volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8 ehk omame pädevust auditeerida ettevõtteid sõltumata nende suurusest ja energiatarbest.

 Kuidas auditikohustusest pääseda?

Suurettevõtte energiaauditit ei pea tegema, kui on rakendatud keskkonna- või energiajuhtimissüsteem (ISO 14001, ISO 50001, EMAS sertifikaat), sellisel juhul tuleb siiski iga nelja aasta tagant esitada energiatarbimise lühikokkuvõte.

Kuidas auditeerimine välja näeb?

Minimaalselt on auditi raames vaja kajastada ühe aasta energiaressursid kuupõhiselt, võimalusel kajastame ettevõtte viimase kolme aasta energiatarbimise (elektrienergia, reaktiivenergia, kütused, vesi, soojus). Andmed saadakse ettevõtte enda infosüsteemidest ja raamatupidamisest infopäringute teel. Peale infopäringule vastuse saamist teostab audiitortiim ettevõtte ja objektide külastused, mõõdistused ning muud varasemalt kokku lepitud tööd.

Mida energiaaudit minu ettevõttele annab?

Koostame energialiikide lõikes bilansi, anname hinnangu ettevõtte energeetilisele olukorrale ja tootmise või tegevuse hetkeseisule, pakume välja erinevad energiakasutuse arengustsenaariumid ning arvutame stsenaariumites esinevatele meetmetele rahalise ja energeetilise säästu, CO2 säästu ning hindame meetmeid prioriteetsuse järjekorras. Lisaks toome välja soovitusi erinevate meetmete rakendamisel.

Auditeerimise järgselt teostame soovi korral presentatsiooni ning analüüsime auditi tulemit koos ettevõtte juhtkonnaga, et meetmed ei jääks pelgalt paberile.

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee 


Meie kliendid, kellele oleme koostanud suurettevõtte energiaauditi:

VKG Oil, Tartu Ülikooli Kliinikum, Enics Eesti, Kulinaaria, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Post, Coop Pank, Farmi Piimatööstus, Olerex, Tallinna Linnatransport, Ida-Tallinna Keskhaigla, Elme Metall, ABC Supermarkets, Harju Elekter, Amserv, Postimees Grupp, Ämari, Nortal, Ramirent Baltic, DBT, ERGO Insurance, Eesti Pagar, UPM-Kymmene Otepää.