Suurettevõtte energiaaudit

Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud Energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS) peavad suurettevõtted, mis on esitanud tähtajaks lihtsustatud energiaauditi aruande, 2019. aasta 5. detsembriks ja seejärel iga 4 aasta tagant tellima konsultatsioonifirmalt ettevõtte energiaauditi, mis vastab majandus- ja taristuministri 22.12.2016 nr 76 määrusele Energiaauditi miinimumnõuded. Tööstusettevõtte puhul kinnitab energiaauditi tase 8 energiatõhususe spetsialist. Suurettevõte on ettevõte, mille kontsernis (sh rahvusvaheliselt) on rohkem kui 250 töötajat ja mille käive on kas üle 50 miljoni euro või bilansimaht üle 43 miljoni euro. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostab regulaalselt nimekirja neile teadaolevatest suurettevõtetest, kuid sinna mitte kuulumine ei vabasta ettevõtet auditikohustusest, kui ta täidab kriteeriumid. Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib suurettevõtetel energiaauditi olemasolu. Loe lähemalt nõude kohta: https://www.mkm.ee/et/energiasaast/

Oleme täna koostamas suurettevõtte energiaauditeid juba mitmele ettevõttele ja riigile kuuluvale sihtasutusele.

Kui soovid oma ettevõttele tellida energiaauditit, kirjuta leo.rummel [at] energex.ee!